Ngôi nhà gỗ ấn tượng được thiết kế bởi Gianluca Fanetti

Ngôi nhà được thiết kế bởi Gianluca Fanetti, một nhà thiết kế bậc thầy trong lĩnh vực thiết kế nhà cửa ở Ý. Ta có thể hiểu vì sao mà ngôi nhà gỗ này lại đặc biệt đến vậy.

f3319f0008efb17eb379bb7c3a7178b8 Ngôi nhà gỗ ấn tượng được thiết kế bởi Gianluca Fanetti

3e6b72e8ebedf16ffae78d9d51c81b64 Ngôi nhà gỗ ấn tượng được thiết kế bởi Gianluca Fanetti

6d382d6fa7a978be953cef61a03dcb32 Ngôi nhà gỗ ấn tượng được thiết kế bởi Gianluca Fanetti

7f159f62d7cd80b38baa0db64da3627a Ngôi nhà gỗ ấn tượng được thiết kế bởi Gianluca Fanetti

26d8bfe1a65ad6e8cc7ae47fef911e4e Ngôi nhà gỗ ấn tượng được thiết kế bởi Gianluca Fanetti

36d893d7454de9dad710fe043cc6a5df Ngôi nhà gỗ ấn tượng được thiết kế bởi Gianluca Fanetti

70d2ed584cc777b0cd2f6dc78ad5967c Ngôi nhà gỗ ấn tượng được thiết kế bởi Gianluca Fanetti

77f207e4eea81b3ed6c9a4aed20a0971 Ngôi nhà gỗ ấn tượng được thiết kế bởi Gianluca Fanetti

182da3db6e08526b716e36a8e8d515e1 Ngôi nhà gỗ ấn tượng được thiết kế bởi Gianluca Fanetti

364062 a Ngôi nhà gỗ ấn tượng được thiết kế bởi Gianluca Fanetti

a7da20fc7a081df926b0905d4d6e57d9 Ngôi nhà gỗ ấn tượng được thiết kế bởi Gianluca Fanetti

b3f2873fc0976d6ca0047078a48ca406 Ngôi nhà gỗ ấn tượng được thiết kế bởi Gianluca Fanetti

ec3ba876437c66b6aa52a687546929dd Ngôi nhà gỗ ấn tượng được thiết kế bởi Gianluca Fanetti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *