Ấn tượng “Water House” nằm trên mặt nước tại vùng thiên nhiên hoang dã của Xiaodong

Các KTS tài năng đến từ công ty Atelier Li hoàn thành ngôi nhà mang tên “Water House” nằm trên mặt nước tại vùng thiên nhiên hoang dã của Xiaodong, Lijiang, Trung Quốc đầy ấn tượng.

d12a0cd004579624a390cf52029eb399 Ấn tượng Water House nằm trên mặt nước tại vùng thiên nhiên hoang dã của Xiaodong

1ec86f71895145053007e524c8be0f36 Ấn tượng Water House nằm trên mặt nước tại vùng thiên nhiên hoang dã của Xiaodong

9f1cdf07f11ee3d17d322df5b00a7853 Ấn tượng Water House nằm trên mặt nước tại vùng thiên nhiên hoang dã của Xiaodong

23c59a22ad8cd302f464e58ae7c1e9dd Ấn tượng Water House nằm trên mặt nước tại vùng thiên nhiên hoang dã của Xiaodong

25ac7b5710019446f68fdcec97fd6b20 Ấn tượng Water House nằm trên mặt nước tại vùng thiên nhiên hoang dã của Xiaodong

62c013abac93349b574bb47ba00df439 Ấn tượng Water House nằm trên mặt nước tại vùng thiên nhiên hoang dã của Xiaodong

8535e271c235bdcac43d385fb0d453c8 Ấn tượng Water House nằm trên mặt nước tại vùng thiên nhiên hoang dã của Xiaodong

374000 a Ấn tượng Water House nằm trên mặt nước tại vùng thiên nhiên hoang dã của Xiaodong

b534b66e7cf3635c0ac4b2cb54b62e73 Ấn tượng Water House nằm trên mặt nước tại vùng thiên nhiên hoang dã của Xiaodong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *